Ośrodek Tlenoterapii Domowej

Harmonogram

Praca w terenie w poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 – 19.00 oraz soboty w godzinach 8.00 – 12.00.

Obsługujemy powiaty: nowomiejski, iławski i działdowski

Rejestracja

Pacjent zgłasza się ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza poradni chorób płuc z dotychczasową dokumentacją z leczenia (wypisy ze szpitala, wyniki badań: rtg klatki piersiowej, spirometria, gazometria, EKG itp.). Pacjent jest rejestrowany w kolejce oczekujących na koncentrator, a następnie kwalifikowany  do domowego leczenia tlenem, o czym zostaje powiadomiony telefonicznie przez pracownika Ośrodka.

Telefon rejestracji: (56) 474 28 40 wew. 300

Lekarz

lek. med. Jolanta Szulc – specjalista chorób płuc

Charakterystyka

Leczenie przewlekłych chorób układu oddechowego (tj. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, rozedmy płuc, astmy oskrzelowej, chorób śródmiąższowych, marskich zmian pozapalnych i pogruźliczych) tlenem z koncentratora w domu pacjenta. Nieodpłatne dożywotnie użyczanie koncentratora tlenu do domu, wizyty lekarskie w Ośrodku i pielęgniarskie w domu pacjenta. W razie potrzeby wykonuje się badania laboratoryjne, rtg klatki piersiowej, gazometria, spirometria, EKG, morfologia.

Ośrodek świadczy usługi dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ, nie prowadzi działalności odpłatnej.

Informacja dla lekarza kierującego

Do domowego leczenia tlenem kwalifikują się chorzy z niewydolnością oddechową przewlekłą dużego stopnia w przebiegu następujących chorób:

 • POCHP,
 • astma oskrzelowa,
 • choroby śródmiąższowe płuc,
 • rozedma płuc,
 • zmiany marskie pozapalne i pogruźlicze,
 • rozstrzenie oskrzeli,
 • zatorowość płuc,
 • mukowiscydoza.

W badaniach pacjent powinien mieć:

 • cechy nadciśnienia płucnego w rtg klatki piersiowej,
 • w EKG przerost prawej komory,
 • w gazometrii PO2 poniżej 55mmHg , PCO2 – pow. 45;
 • w spirometrii duży stopień upośledzenia wentylacji, czyli VC poniżej 55%; FEV1 poniżej 50;
 • w morfologii podwyższony poziom hemoglobiny i hematokrytu.

Korzyści płynące z leczenia tlenem

Korzystając z leczenia tlenem o przepływie 1,5 – 2l na minutę przez 16-18 h/dobę, pacjent odnosi wiele korzyści, m.in. poprawę dotlenienia narządów wewnętrznych (mózgu, serca), co skutkuje polepszeniem sprawności psychicznej i fizycznej, zwiększeniem odporności organizmu, zmniejszeniem częstości zaostrzeń przewlekłych schorzeń, zmniejszeniem częstości pobytu w szpitalu i ilości zażywanych leków.

Przewlekła tlenoterapia powoduje ponadto znaczne spowolnienie postępu chorób przewlekłych i niewydolności oddechowej, co jest jednoznaczne z obniżeniem kosztów leczenia, poprawą funkcjonowania pacjenta w społeczeństwie, wydłużeniem życia.