JAKOŚĆ

 

 

 

 

POLITYKA JAKOŚCI


Uznając, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą NZOZ Eskulap Sp. z o.o. przyjmuje jakość wykonywanych usług za najważniejszy priorytet i temu podporządkowane są wszelkie działania.
Celem istnienia NZOZ Eskulap Sp. z o.o. jest sprawowanie opieki medycznej nad społeczeństwem w zakresie zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia, udzielaniu pomocy w przypadku choroby, urazu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.
Istotą niniejszej polityki jakości jest spełnienie wymagań charakterystycznych dla usług medycznych oraz satysfakcja naszych Pacjentów gwarantowana przez:
• Dostępność i jakość usług medycznych,
• Dokładną i prawidłową informację o świadczonych usługach,
• Prowadzenie profilaktyki ochrony zdrowia,
• Systematyczny rozwój placówki poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług i rozwój infrastruktury.


Zdobycie i utrzymanie wysokiej pozycji wśród zakładów opieki zdrowotnej to zadanie realizowane na wszystkich stanowiskach przez pracowników świadomych rangi jaką przypisujemy jakości wykonywanych świadczeń.
Bardzo ważnym elementem budowania wizerunku NZOZ Eskulap Sp. z o.o. są opinie i rekomendacje zadowolonych klientów.
Cały personel Przychodni zaangażowany jest w ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.


Agata Szulc
Prezes Zarządu NZOZ Eskulap Sp. z o.o.
Nowe Miasto Lubawskie, 08 styczeń 2024 r.