OBTURACYJNY BEZDECH SENNY

  Jeżeli zaobserwowałeś u siebie: – budzenie się z bólem głowy, – sen nieprzynoszący wypoczynku, – nasiloną senność podczas dnia, – znaczną suchość w ustach po przebudzeniu, – nadmierną drażliwość, – trudności z koncentracją i pamięcią, – zaburzenia potencji u mężczyzn, lub: – bezdechy obserwowane przez osoby trzecie, – głośne nieregularne chrapanie, – nagłe wybudzenia ze snu połączone często z uczuciem braku powietrza, przyspieszonym oddechem czy tętnem, – nadmierną potliwość w nocy, – potrzebę oddawania moczu w nocy, – niespokojny przerywany sen, – czasem problemy z zaśnięciem po przebudzeniach z…

Read More

UWAGA NA KLESZCZE

Borelioza jest choroba odkleszczową spowodowana przez krętkí z rodzaju Borrelia charakteryzującą zajęciem skóry, stawów, mięśnia sercowego i układu nerwowego Zapobieganie zakażeniu Ważną rolę w profilaktyce zakażeń odgrywa odpowiedni ubiór, zakrywający szczelnie eksponowane części ciała – długie spodnie, koszula, nakrycie głowy, buty za kostkę – i unikanie chodzenia po lasach zwłaszcza w rejonach endemicznych, kontrola całego ciała, wraz z włosami, po powrocie z lasu oraz odpowiednio szybkie i właściwe usunięcie kleszcza. Usuwanie kleszcza: – jak najszybciej – po 3 dniach bytowania w skórze ryzyko zakażenia boreliozą przy zakażonym kleszczu wynosi blisko…

Read More

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Od stycznia 2017 roku w nowootwartym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 rozpoczął pracę Dzienny Dom Opieki Medycznej, w skrócie DDOM. W  ramach  DDOM   pacjenci   mają   zapewnioną   opiekę   medyczną  połączoną  z  kontynuacją  terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz w zakresie procesów poznawczych w tym: świadczenia     zdrowotne,     opiekę     pielęgniarską,     edukację     pacjenta     dotyczącą    samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulacja  procesów  poznawczych,  terapia  zajęciowa,  przygotowanie  rodziny  i  opiekunów   pacjenta do kontynuacji opieki. Pacjentom zapewniamy wyżywienie (dostosowane do stanu zdrowia), zajęcia dodatkowe pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego…

Read More