JAKOŚĆ

Uznając, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą w NZOZ Eskulap Sp. z o.o. przyjmuje jakość wykonywanych usług za najważniejszy priorytet i temu podporządkowane są wszelkie działania. Celem istnienia NZOZ Eskulap Sp. z o.o. jest sprawowanie opieki medycznej nad społeczeństwem w zakresie zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia, udzielaniu pomocy w przypadku choroby, urazu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia. Istotą niniejszej polityki jakości jest spełnienie wymagań charakterystycznych dla usług medycznych oraz satysfakcja naszych Pacjentów gwarantowana przez: – dostępność i jakość usług medycznych, – dokładną i prawidłową…

Read More