DDOM

Świadczenia udzielane w DDOM w okresie realizacji projektu były finansowane ze środków europejskich. Od 01.10.2018r. zgodnie z umową o dofinansowanie, NZOZ „Eskulap” sp. z o .o. ma możliwość udzielania świadczeń w ramach DDOM odpłatnie. Koszt osobodnia wynosi 150,00 zł. (opłata w formie zaliczki) Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób.   Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Eskulap” Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Nowym Mieście Lubawskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2 Działania projakościowe…

Read More