INFORMACJA CAŁODOBOWA

Pod nr 0 94 340 67 12 oraz pod nr bezpłatnej infolinii 0 800 133 773 można uzyskać informacje dotyczące: Zasad korzystania z całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej. Zasad korzystania i miejsc wykonywania świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Miejsc wykonywania świadczeń zakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zasad udzielania świadczeń i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Liczby osób oczekujących na udzielenie świadczenia oraz średniego czasu oczekiwania na świadczenia specjalistyki ambulatoryjnej lub szpitalnej. Dowodów ubezpieczenia, wysokości składki, pozyskania EKUZ. Zasad koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w krajach Unii Europejskiej.…

Read More