UWAGA NA KLESZCZE

Borelioza jest choroba odkleszczową spowodowana przez krętkí z rodzaju Borrelia charakteryzującą zajęciem skóry, stawów, mięśnia sercowego i układu nerwowego

Zapobieganie zakażeniu

Ważną rolę w profilaktyce zakażeń odgrywa odpowiedni ubiór, zakrywający szczelnie eksponowane części ciała – długie spodnie, koszula, nakrycie
głowy, buty za kostkę – i unikanie chodzenia po lasach zwłaszcza w rejonach endemicznych, kontrola całego ciała, wraz z włosami, po powrocie z lasu oraz odpowiednio szybkie i właściwe usunięcie kleszcza.

Usuwanie kleszcza:

 • – jak najszybciej – po 3 dniach bytowania w skórze ryzyko zakażenia boreliozą przy zakażonym kleszczu wynosi blisko 100%
  najlepiej pęsetą lub gotowymi zestawami do usunięcia kleszcza;
  – nie wykręcać, tylko wyciągnąć zdecydowanym ruchem do góry – prostopadle do skóry, chwytając kleszcza jak najbliżej skóry;
  – przed wyjęciem nie smarować masłem, spirytusem itp. – drażni to kleszcza, powodując wydzielanie śliny i wymioty, przez które człowiek się zaraża;
  – po wyjęciu kleszcza, przemyć skórę spirytusem;
  – obserwować miejsce po usunięciu kleszcza przez 3-4 tyg.;
  – jeśli po ukłuciu przez kleszcza zauważysz rumień, który w następnych dniach będzie się poszerzał, zgłoś się do lekarza.

OBJAWY BORELIOZY:

Rumień wędrujący – najbardziej charakterystyczny objaw boreliozy – zazwyczaj początkowo ma charakter plamki lub grudki, szybko się powiększającej, z centralnym przejaśnieniem, osiągającej zazwyczaj średnicę powyżej 5 cm (nawet do 30 cm!). Pojawia się zazwyczaj po 1 do 3 tygodnia od ukąszenia,ale może nawet wystąpić po 3 miesiącach od ukąszenia. Mogą pojawić się również rumienie wędrujące mnogie, w różnych miejscach ciała, co świadczy zazwyczaj o rozsiewie zakażenia.

Typowy rumień wędrujący jest na tyle charakterystyczny, że nie wymaga wykonywania dodatkowych testów laboratoryjnych celem rozpoznania boreliozy i upoważnia do włączenia leczenia. Leczenie polega na antybiotykoterapii podawanej przez 14-28 dni i zalecane jest wyłącznie przez lekarza.

Ważne! – jeśli rumień pojawi się wcześniej po kilku lub kilkunastu godzinach, to zazwyczaj nie jest to rumień wędrujący, a zmiany odczynowe, alergiczne lub z podrażnienia po niewłaściwym mechanicznym usunięciu, niezakażonego kleszcza lub innego owada.

Rumień wędrujący nie boli, nie swędzi, nie towarzyszy mu obrzęk czy wzmożone ucieplenie. Rumień wędrujący zanika zwykle po kilku dniach
od prawidłowego leczenia. Nieleczony może utrzymywać się nawet kilka miesięcy.