UWAGA NA KLESZCZE

Borelioza jest choroba odkleszczową spowodowana przez krętkí z rodzaju Borrelia charakteryzującą zajęciem skóry, stawów, mięśnia sercowego i układu nerwowego Zapobieganie zakażeniu Ważną rolę w profilaktyce zakażeń odgrywa odpowiedni ubiór, zakrywający szczelnie eksponowane części ciała – długie spodnie, koszula, nakrycie głowy, buty za kostkę – i unikanie chodzenia po lasach zwłaszcza w rejonach endemicznych, kontrola całego ciała, wraz z włosami, po powrocie z lasu oraz odpowiednio szybkie i właściwe usunięcie kleszcza. Usuwanie kleszcza: – jak najszybciej – po 3 dniach bytowania w skórze ryzyko zakażenia boreliozą przy zakażonym kleszczu wynosi blisko…

Read More

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Od stycznia 2017 roku w nowootwartym budynku przy ul. Grunwaldzkiej 9 rozpoczął pracę Dzienny Dom Opieki Medycznej, w skrócie DDOM. W  ramach  DDOM   pacjenci   mają   zapewnioną   opiekę   medyczną  połączoną  z  kontynuacją  terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz w zakresie procesów poznawczych w tym: świadczenia     zdrowotne,     opiekę     pielęgniarską,     edukację     pacjenta     dotyczącą    samoopieki i samopielęgnacji, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulacja  procesów  poznawczych,  terapia  zajęciowa,  przygotowanie  rodziny  i  opiekunów   pacjenta do kontynuacji opieki. Pacjentom zapewniamy wyżywienie (dostosowane do stanu zdrowia), zajęcia dodatkowe pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego…

Read More

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością którego reprezentuje Agata Szulc -Prezes, 2) Inspektorem Danych Osobowych jest Gabriela Milc kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESKULAP” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością możliwy jest pod  adresem email   iod@eskulapnml.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach leczniczych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia…

Read More

JAKOŚĆ

Uznając, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą w NZOZ Eskulap Sp. z o.o. przyjmuje jakość wykonywanych usług za najważniejszy priorytet i temu podporządkowane są wszelkie działania. Celem istnienia NZOZ Eskulap Sp. z o.o. jest sprawowanie opieki medycznej nad społeczeństwem w zakresie zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia, udzielaniu pomocy w przypadku choroby, urazu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia. Istotą niniejszej polityki jakości jest spełnienie wymagań charakterystycznych dla usług medycznych oraz satysfakcja naszych Pacjentów gwarantowana przez: – dostępność i jakość usług medycznych, – dokładną i prawidłową…

Read More

KONTAKT

NZOZ Eskulap Sp. z o. o. 13-300 Nowe Miasto Lub. ul. Grunwaldzka 3A tel: (56) 474 28 40 Miejsce Wewnętrzny Godziny Rejestracja ogólna 300 8:00 – 17:30 Administracja 301 8:00 – 14:00 Punkt poboru krwi 304 8:00 – 13:00 Punkt szczepień / Gabinet zabiegowy 306 8:00 – 13:00 Fax 310 8:00 – 17:30 Fizjoterapia i rehabilitacja 317 8:00 – 17:30 Inne połączenia 320 8:00 – 17:30 tel. kom.: 508 384 365

Read More

O NAS

Przychodnia Eskulap została wpisana do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 13.09.1999 roku. Działalność rozpoczęła 1.12.1999 roku. W grudniu 2001 roku budynek byłej poradni dziecięcej, który przychodnia dzierżawiła został wykupiony od Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Ze względu na stan techniczny obiektu w 2002 roku przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń wewnątrz, a w kolejnym roku dokonano termomodernizacji i uruchomiono kotłownie olejową. Przychodnia została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i wsparciu w ramach programu Domino zostały zlikwidowane bariery architektoniczne. Warunki w przychodni…

Read More

FIZJOTERAPIA

Odzyskaj sprawność pod okiem doświadczonych lekarzy i fizjoterapeutów. W placówce NZOZ Eskulap prowadzimy rehabilitację: – Fizjoterapia w warunkach ambulatoryjnych – Fizjoterapia w warunkach domowych – Rehabilitacja w oddziale dziennym Na świadczenia rehabilitacyjne wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Na niektóre zakresy świadczeń ( w tym odział dziennej rehabilitacji) skierowanie wystawić może tylko lekarz specjalista. W naszej placówce ze wszystkich świadczonych usług można skorzystać w ramach świadczeń zagwarantowanych przez NFZ jak i również odpłatnie. Świadczone przez nas zabiegi: – Kinezyterapia ćw.…

Read More

REJESTRACJA

Poradnia dla dorosłych Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30. Telefonicznie od 7:30 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w. 300 Wizyty domowe: przyjmowane telefonicznie lub przez osoby trzecie przez lekarza do godz. 11-tej. Realizacja zgodnie z umową z NFZ Poradnia dzieci zdrowych Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30. Telefonicznie od 7:30 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w. 300 Poradnia dzieci chorych: Osobiście lub przez osoby trzecie od 7.00 – 17.30. Telefonicznie od 7:30 – 17.30. tel: (56) 474 28 40  w.…

Read More